Изборник Затворити

ODELJENJE ZA ISTRAŽIVANJA JAVNOG MNJENJA

Ciljevi istraživanja javnog mnjenja su dvostruki. Prvo, mi nameravamo da obezbedimo najodgovornije rukovodioce i medije sa upustvima o bezbednosnim pitanjima koja se tiču javnosti. Drugo, mi takođe obezbeđujemo našim partnerima strategije koje efektivno uključuju javnost i podižu interesovanje za bezbednost u njihovoj zajednici. Nalazi naših istraživanja biće integrisani u zbornike Međunarodnog instituta za bezbednost koji će biti objavljivani tri puta godišnje.