Изборник Затворити

Međunarodni institut za bezbednost licenciran od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije za IZRADU PROCENE RIZIKA

Prema „Zakonu o vanrednim situacijama“ (Službeni glasnik 111/2009) definisano je da su jedinice lokalne samouprave dužne da izrade Procenu ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća (u daljem tekstu PROCENA) i naprave Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama (u daljem tekstu PLAN). U skladu sa Zakonom doneta je „Uredba o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama“ ( Službeni glasnik RS 8/2011) i „Uputstvo o metodologiji za izradu procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama“ (Službeni glasnik RS 096/2012). Prema tim dokumentima PROCENA je dokumenat kojim se indentifikuju opasnosti, izvori i oblici ugrožavanja mogući efekti i posledice, sagledavaju snage i sredstva za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim i drugim nesrećama, za zaštitu i spasavanje života i zdravlja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

Posted in Vesti