Изборник Затворити

Međunarodni institut za bezbednost nije adresa za prijavljivanje slučajeva korupcije na međunarodnom nivou radi nagrade od Vlade SAD

Povodom brojnih obraćanja Međunarodnom institutu za bezbednost, u vezi sa propisom Ministarstva finansija SAD (US Treasury Department) o novčanim nagradama za prijavljivanje slučajeva korupcije u drugim zemljama, obaveštavamo da se Međunarodni institut za bezbednost ne bavi ovakvom delatnošću i nije adresa za prijavljivanje bilo kakvog kršenja zakona ni na domaćem, ni na međunarodnom nivou.

Tim povodom prenosimo izjavu dr Orhana Dragaša, direktora Međunarodnog instituta za bezbednost:

“Međunarodni institut za bezbednost je naučno-stručna ustanova i think-tank organizacija. Što se tiče onih koji nam šalju informacije sa idejom da iznesu saznanja o eventualnim koruptivnim i kriminalnim altivnostiima ruskih kompanija u Srbiji, kompanija koji imaju ruski kapital i kompanijama koje saradjuju sa kompanijama bliskih ruskoj vladi, upućujemo ih na nadležne organe države Srbije.

Međunarodni institut za bezbednost nije adresa za takva prijavljivanja, a naročito nije u odnosu na Program nagrađivanja za vraćanje imovine stečene kleptokratijom (Kleptocracy Asset Recovery Rewards Program) koji sprovodi Ministarstvo finansija SAD na osnovu zakona donetog u Kongresu SAD. Svi koji imaju bilo kakva saznanja a tiču se jasnih propozicija iz ovog Programa i zakona mogu se direktno obratiti nadležnim organima SAD, direktno ili preko američke ambasade.

Institut, na čijem sam čelu, deo je međunarodne inicijative Global Magnitsky Act i u saradnji sa našim najboljim pravnicima, profesorima pravnog fakulteta i advokatima pripremili smo Nacrt Magnitskog akta Srbija koji ćemo predložiti na usvajanje novom sazivu parlamenta. Usvajanjem tog zakona Srbija će se svestati u red najdemokratskijih i najnaprednijih država koje su taj zakon već usvojile i primenjuju ga”.

 

Beograd, 21. mart 2022.

Posted in Vesti